Consultancy

Wij geven specialistische ontwikkelingsgerichte adviezen voor o.a. het Sociaal Domein, en houden onszelf op de hoogte van de daarbij horende veranderende wet- en regelgeving en trends. Omdat wij onze kennis graag delen, verzorgen wij ook trainingen op maat over specifieke vraagstukken in Sociaal Domein. 

Onze consultancy is gericht op alle facetten die in het Sociaal Domein van belang zijn. We hebben het dan over de financiën, planning & control, jaarrekening analyse (van aanbieders), rechtmatigheidsverantwoording, data- en kostenanalyse, en het verrichten van onderzoek.

Wij ontwikkelen samen met uw organisatie handreikingen hoe om te gaan met de financiële problematiek in het Sociaal Domein en inspireren uw organisatie om de kosten beter in de grip te krijgen en besparingen te realiseren.

Coaching

In het Sociaal Domein bieden gemeenten en maatschappelijke organisaties ondersteuning aan inwoners die dat nodig hebben. De taken die hierbij horen, zoals toegang verlenen en hulp bieden, vereisen dat er juist – volledig en tijdig data en/of informatie geregistreerd hoort te worden. Het doel hiervan is om goede hulp te kunnen bieden en dat gemeenten en maatschappelijke organisaties zich hierover financieel kunnen verantwoorden. Wij assisteren hierbij en geven advies over de (her)inrichting van systemen om de data om te kunnen zetten in bruikbare management informatie.

Onze consultants zijn ook in te zetten als de bezetting krap is.

De rollen waarvoor onze consultants zijn in te huren: afdelingsmanager, (business) controller, strategisch (financieel) adviseur, coach of business analist.