Fraudepreventie Wmo 2015 en Jeugdwet

Tijdens deze interactieve training wordt theorie afgewisseld met praktijk. Ook is het mogelijk om een eigen casus in te brengen. Doel is het geleerde meteen te kunnen toepassen in de praktijk.

Sinds de decentralisatie in 2015 is de aandacht voor fraude in de zorg enorm toegenomen. Het voorkomen van fraude, zeker in de zorg, wordt in steeds meer gemeenten topprioriteit.

Waar te beginnen? Welke financieringsvormen zijn er en hoe verhouden deze zich tot elkaar? Welke (keten)partners, zowel binnen de eigen gemeente als daarbuiten, zijn van belang?

De training bestaat uit 2 dagdelen, in overleg verdeeld over 1 of 2 dagen. Het is mogelijk een training op locatie bij de opdrachtgever te verzorgen, maar ook is het mogelijk online aan de training deel te nemen.


Doelgroep:

Deze training is geschikt voor medewerkers toegang/indicatiestellers, consulenten, medewerkers backoffice, contractmanagers, beleidsmedewerkers, toezichthouders en sociaal rechercheurs die werkzaam zijn binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet.

Onderwerpen die aan de orde komen:

Meer informatie:

Voor meer informatie of het bespreken van maatwerktrainingen, kunt u contact opnemen met: