Inzicht en grip op zorgaanbieders via jaarverslaglegging

De meeste zorgaanbieders hebben een wettelijke verplichting om een jaarverslag te deponeren bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze verslagen zijn openbaar en bieden veel informatie over het reilen en zeilen van een zorgaanbieder.

Uit eigen ervaring merkte ik dat een dashboard met indicatoren of een verkapte samenvatting (gebaseerd op kredietwaardigheid) eigenlijk niet zo heel veel zegt over een zorgaanbieder. Boekhoudkundig is het relatief makkelijk om indicatoren in een dashboard op groen te zetten. Het gaat er dus om dat je binnen de gemeente zelf kennis en feeling ontwikkelt voor het kunnen lezen en doorgronden van jaarverslagleggingen.

In de trainingen werken we met échte casussen en bij voorkeur eigen ingebrachte casussen. Het doel is het geleerde meteen te kunnen toepassen in de praktijk. De training bestaat uit drie dagdelen. Het is mogelijk een training op locatie bij de opdrachtgever te verzorgen, maar ook is het mogelijk online aan de training (via teams) deel te nemen.Doelgroep

Deze training is geschikt voor, business controllers, contractmanagers, medewerkers toegang/indicatiestellers, consulenten, medewerkers backoffice, toezichthouders en sociaal rechercheurs die werkzaam zijn binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet bij de gemeentelijke overheid.

Onderwerpen die aan de orde komen:

Meer informatie:

Voor meer informatie of het bespreken van maatwerktrainingen, kunt u contact opnemen met: