Missie

Wij zetten ons actief in voor een rechtmatige besteding van overheidsgeld richting zorgaanbieders. Door een effectievere en efficiëntere inzet van de gemeentelijke zorgtaken kan het minder duur met betere zorg. Zo streven wij naar een optimum binnen het Sociaal Domein waarbij de meest kwetsbare inwoners de beste zorg ontvangen.

Authentiek

Wij hebben ieder onze eigen specialisatie, dat heeft ons gevormd tot wie we zijn.

Samen

Wij doen het samen als één enthousiast team en samen met èn voor de klant. We vinden de verbinding.

Passie

Wij zijn ambitieuze en betrouwbare vakmensen die altijd streven naar een goed resultaat. Wij gaan voor ontwikkeling en groei van onszelf èn de klant.