Onze professionals

Nick Rompa

Een kleine 15 jaar is hij al werkzaam voor diverse overheden. In deze 15 jaar is hij met elke laag van de overheid wel in aanraking gekomen. Van een gemeente, gemeenschappelijke regeling, provincie, ministerie tot aan een Tweede Kamer der Staten-Generaal. De laatste jaren heeft hij vooral onderzoek gedaan naar de werking van Jeugdzorg en Wmo onder de gemeenten in relatie tot de explosieve toename van het aantal zorgaanbieders en winsten.

Via begrijpelijke en heldere onderzoeksrapporten wordt het een gemeente pas duidelijk hoe dit landschap echt in elkaar steekt. Vervolgens kan een gemeente een strategie bepalen hoe zij dit landschap vorm wil geven, immers wie betaalt, bepaalt!

Opleidingen

 • Master in Business Law (afronding verwacht in 2021)
 • MBA course in Healthcare (2019)
 • Bachelor in Business Economics (2009)

Contact

Voor meer informatie of het bespreken van een training of coaching op maat, kunt u contact opnemen met Nick.

Gerrie van Gent

Sinds 2001 is zij, in diverse functies, werkzaam in het Sociaal Domein. Een terrein dat altijd in beweging is. De afgelopen 15 jaar houdt Gerrie zich bezig met het voorkomen en opsporen van sociale zekerheidsfraude. Sinds de decentralisatie in 2015 is zij gepassioneerd strijder tegen zorgfraude (Wmo 2015 en Jeugdwet). Met name het voorkomen van zorgfraude is haar expertise.

De aanpak van zorgfraude is voor diverse gemeenten nog onontgonnen gebied.  Naast haar werkzaamheden als sociaal rechercheur en toezichthouder Sociaal Domein is Gerrie inzetbaar als trainer fraudepreventie en als coach voor (beginnend) toezichthouders Wmo en Jeugdwet.

Opleidingen

 • Juridisch Kwaliteitsmedewerker Gemeentelijke Sociale Dienst (2010)
 • Centrale Opleiding Opsporing Sociale Zekerheidsfraude (2006)
 • HBO Personeel en Arbeid (1996)

Contact

Voor meer informatie of het bespreken van een training of coaching op maat, kunt u contact opnemen met Gerrie.

Erik Diepstraten

Erik is ruim 25 jaar werkzaam in IT. Voor het bedrijfsleven en de overheid heeft hij verschillende applicaties ingericht. Zijn expertise is het realiseren van Webapplicaties. Hierbij is hij niet zo zeer op zoek naar technische hoogstandjes, maar richt zich op het realiseren van business waarde. Hij is pas tevreden als de applicatie geschikt is voor de klant en in hun bedrijfsprocessen ingebed is.

De meeste applicaties, die hij heeft gerealiseerd, gaan uit van een grote hoeveelheden data waarmee wordt gewerkt en de analyse daarvan. Voor de gemeente Den Haag is hij betrokken geweest bij het implementeren van Trace, een applicatie voor het administreren van de zorg aan dak- en thuislozen. Hierbij lag de nadruk bij latere releases op het analyseren van data en het ontdekken van trends. Bovendien heeft hij hiervoor de bedrijfsprocessen in kaart gebracht, geoptimaliseerd en in de organisatie ingebed.

De afgelopen jaren heeft Erik veel ervaring opgedaan met Agile werken en dan met name volgens de Scrum methode. Hij heeft opdrachten bij grote organisaties uitgevoerd als Scrum master, Product owner en Agile coach.

Opleidingen

 • Diverse opleidingen op het gebied van software development en projectmatig werken
 • Technische informatica TU Delft (1995)

Contact

Voor meer informatie over het inrichten van online bedrijfsapplicaties of advies over data-analyse kunt u contact opnemen met Erik.

Marrije Wullings

Vanaf 2003 is Marrije werkzaam in de overheidssector. Dit was, en is nog steeds een bewuste keus. Marrije is een expert op het gebied van sturing & bekostiging en het ontwikkelen van informatie voor management en bestuur.

Naast gemeenten en provincie, heeft Marrije ook ervaring opgedaan in de zorgsector (ziekenhuizen en zorggroepen) en HORECA. De combinatie van de werkervaring in deze sectoren maakt dat Marrije een mooie mix mee brengt van de ‘harde’ financiële kant, de ’zachte’ zorg kant en de gastvrijheid kant. Haar kennis deelt zij graag en zet zij in om de middelen efficiënt en effectief in te zetten voor die doelgroep die dat het meest nodig hebben.

Marrije heeft passie en oog voor het inrichten van (financiële) systemen. Zij heeft gewerkt met o.a. AFAS (HR, Finance en projecten), SAP, Exact, en het zorg informatie systeem HIX. Het is voor Marrije een uitdaging om te gaan, en in te spelen op complexe (politiek bestuurlijke) vraagstukken, met als doel deze met de klant uit te werken in een constructief advies.

Opleidingen

 • post doctoraal opleiding tot Publiek Controller aan de VU in Amsterdam (2007)
 • post HBO controllers opleiding HES Amsterdam (2003)
 • Hogere Hotelschool Leeuwarden (1995)
 • Diverse vakinhoudelijke trainingen

Contact

Indien u meer informatie over de inzet van Marrije wilt voor financiële advisering, inrichten van systemen (financiën / HR, management informatie), planning & control processen of interim management, kunt u vrijblijvend contact opnemen.

Luke de Munk

Luke heeft inmiddels 4 jaar ervaring op het gebied van IT. Hij is bezig met de hbo studie Technische Informatica en later zal hij zich specialiseren in embedded systems en industriële automatisering. Luke speelt vooral een ondersteunende rol op IT gebied voor Sociaal Domein in Control.

Opleidingen

 • Technische Informatica Hogeschool van Amsterdam (afronding verwacht in 2023)

Contact

Voor meer informatie over website ontwikkeling en andere IT gerelateerde zaken kunt u contact opnemen met Luke.