Alles centraal geregeld met de Zorg Regie app

De Zorg Regie applicatie

Sámen met gemeenten richten wij de Zorg Regie App in, bieden medewerkers scholing op het gebied van contractbeheer, goed opdrachtgeverschap, fraudealertheid en het kunnen lezen van jaarrekeningen en managementinformatie. Waar gewenst verrichten wij onderzoek naar zorgaanbieders en hun winstgevendheid en combineren het geheel aan resultaten door onze integrale aanpak. Wij gaan integer met uw informatie om en houden ons aan (ICT) protocollen en AVG wet- en regelgeving.

Scholing, Onderzoek en Software

De SOS-aanpak staat voor Scholing, Onderzoek en Software

Met deze integrale aanpak assisteren wij gemeenten bij regie en control houden op het zorglandschap binnen het Sociaal Domein. Sociaal Domein in Control biedt zowel integrale SOS-pakketten als separate diensten aan.